ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Που μπορώ να βρώ τον Κατάλογο των Γιατρών Στο Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής;
Πώς μπορώ να δηλώσω τη Συμμετοχή μου στο Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής
Πώς μπορώ να διαγραφώ από το Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΦΙΛ

Η Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής ανοίγει σήμερα τις πύλες της πρός το κοινό, ώστε να γνωρίζει ποιοί γιατροί και ποιά νοσηλευτήρια είναι ενταγμένα. 

Η Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής – Private Medical Network αποτελεί ένα δίκτυο από γιατρούς – ως επί το πλείστον ειδικών γιατρών, μεταξύ των οποίων από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους και Νοσηλευτηρίων – μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του τόπου. Στο δίκτυο εντάσσονται επίσης και Διαγνωστικά ακτινολογικά και Κλινικά εργαστηριακά κέντρα.

Η διαδικασία εγγραφής είναι συνεχής. Ο κατάλογος είναι δυναμικός για αυτό και αλλαγές στον πιο κάτω κατάλογο μπορείτε να τις βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.

Στόχος και σκοπός του δικτύου η διασφάλιση της συνεχιζόμενης παροχής ποιοτικής ιατρικής φροντίδας στους πολίτες όπως κάναμε τόσα χρόνια. Γιατροί, Νοσηλευτήρια και Διαγνωστικά Κέντρα, σεβόμενοι απόλυτα τη νομοθεσία που διέπει το προτεινόμενο ΓΕΣΥ, που απαγορεύει την άσκηση ιδιωτικής – ελεύθερης ιατρικής, επιλέγουν με πραγματικό αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους μέσα από το Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής με στόχο τη συνέχιση παροχής υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Η Πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής δεν είναι σε καμία περίπτωση ενάντια στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας – ΓΕΣΥ. Διαφωνούμε με το προτεινόμενο ΓΕΣΥ, αφού με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και αργά η γρήγορα σε κατάρρευση.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι είμαστε υπέρ ενός Μεικτού Συστήματος Υγείας όπου ο πολίτης θα καταβάλει μεν την εισφορά του όπως σήμερα αλλά θα έχει την δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του Ασφαλιστικού του Φορέα καθώς και την Πραγματική επιλογή του Γιατρού και του Νοσηλευτηρίου του.
Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές. Αν επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές στην νομοθεσία δηλώνουμε έτοιμοι να ενταχθούμε στο νέο σύστημα και αυτό θα εξασφαλίσει την καθολική συμμετοχή γιατρών και νοσηλευτηρίων και ο πολίτης θα μπορεί πραγματικά να απολαμβάνει αυτό το οποίο από την αρχή του υποσχέθηκαν.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής πολύ εύκολα ακολουθώντας απλές οδηγίες. Δηλώνοντας τη συμμετοχή σας στο δίκτυο αποκτάτε πλέον πρόσβαση στο νέο Δίκτυο Ιδιωτικής Ιατρικής που σκοπό έχει την απόλυτα αρμονική λειτουργία των γιατρών σε ελέυθερο εργασιακό περιβάλον στα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια με τα οποία συνεργάζονται καθώς επίσης και τους συμβεβλημένους με το δίκτυο ασφαλιστικούς οργανισμούς

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

MK Design Studio